Za Vaš mir.

ComprehensiveInsurance

Rolls Relocators trenutno nudi najveću dostupnu policu osiguranja. U suradnji s našim osiguravateljem, razvili smo metodu osiguranja koja će udovoljiti svim situacijama i uslugama: od lokalnih preseljenja i skladištenja do osiguranja sofisticirane, vrijedne opreme pri dalekim selidbama.

Koristeći naše osiguranje, prilagođeno Vašim specifičnim potrebama, ostat ćete mirni i pošteđeni briga čak i u slučaju nezgode.

Comprehensive-insurance_1
Moving_FineArt
Comprehensive-insurance_2