Zatvoreno, pouzdano, sigurno.

Hotel za stvari u potpunosti je nova, jedinstvena usluga kod nas.

Sastoji od zatvorenih kontejnera za smještaj Vaših osobnih stvari gdje možete zaštititi i pohraniti Vaše stvari na dulje ili kraće periode, prema vlastitom izboru.

Kao što je vidljivo na fotografijama, naši specijalizirani kontejneri su certificirani, stoga je njihov sadržaj moguće osigurati, a Vas rasteretiti briga.

Storage boxes 1
secured_storage02